پرسش های متداول درباره قفسه راک سنگین

قفسه راک سنگین یا قفسه فلزی راک یکی از تجهیزات اساسی انبارداری است و جهت انبار کردن انواع کالاهای سنگین ونیمه سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این ابزار برای قفسه بندی فضای داخلی انبارهای بزرگ این فرصت را به شما می‌دهد که از فضای افقی انبار به بهترین شکل بهر برده و امکان تردد در بین راهروهای بزرگ فراهم باشد.