پرسش های متداول درباره قفسه پیچ و مهره ای

قفسه های فلزی یا همان قفسه پیچ و مهره ای یکی از معمول ترین انواع قفسه های خانگی و انبار می باشد که به قفسه بندی مشبک نیز شناخته می شود. این قفسه بندی از نوع فلزی و ثابت است که استفاده از آن برای قفسه انبار خانه و انبارهای کوچک بسیار پر کاربرد و رایج است.