صفحه اصلی قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی قفسه سوپرمارکتی دیواری چندمنظوره

قفسه سوپرمارکتی - قفسه فروشگاهی - قفسه فروشگاه - قفسه سوپرمارکت - قفسه سوپرمارکتی قیمت - قفسه فروشگا


تماس بگیرید

قفسه سوپرمارکتی دیواری چندمنظوره

قفسه سوپرمارکتی دیواری چندمنظوره

نوار جلو دارد.
کلیه طبقات با عرضها ی 20 ، 25 و 30 سانتیمتر یک پل تقویت دارد
کلیه طبقات با عرض 40 سانتیمتر دو پل تقویت دارد


ارسال یا نصب

نصب و ارسال رایگن تهران نصب، حمل و اندازه گیری رایگان
هزينه حمل تا باربري رایگان خارج از تهران هزينه حمل تا باربري رایگان

طول طبقه دیواری چندمنظوره

طول طبقه 1 40cm
طول طبقه 2 30cm
طول طبقه 3 25cm
طول طبقه 4 20cm

عمق طبقه دیواری چندمنظوره

عمق طبقه 1 90cm
عمق طبقه 2 70cm
عمق طبقه 3 50cm

ارتفاع پایه دیواری چندمنظوره

ارتفاع پایه 1 300cm
ارتفاع پایه 2 250cm
ارتفاع پایه 3 200cm
ارتفاع پایه 4 150cm
ارتفاع پایه 5 120cm
ارتفاع پایه 6 100cm

براکت دیواری چندمنظوره

براکت 1 40cm
براکت 2 30cm
براکت 3 25cm
براکت 4 20cm

حفاظ دیواری چندمنظوره

حفاظ 1 90cm
حفاظ 2 70cm
حفاظ 3 50cm
پیشنهاد برای قفسه سوپرمارکتی و فروشگاهی