قفسه های فروشگاهی

فروشگاهها برای سرویس دهی به مشتریان و تسریع امر پاسخگویی به نیازهای روزمره و با سرعت بالای مشتریان نیاز به تامین و ارائه محصولات مختلف و در رده های مختلف نمایند ، این محصولات برای آنکه به سرعت در دسترس قرار گیرند و در غرفه ها قرار گیرند نیاز به یک انبار بزرگ دارند 
 
انبارها برای دسترسی و در اختیار قرار دادن و تامین کالاها برای زنجیره فروش درون فروشگاهها نیاز دارند که نظمی فرای تصور داشته باشند و این نظم جز با بخش بندی و طبقه بندی و کد گذاری گروههای محصولات میسر نیست ، 
 
انبارها مجبورند با قفسه بندی ها و سیستم قفسه بندی فروشگاهی چه در درون فروشگاه و چه در انبار این گروههای محصول را مجزا و با توجه به اثراتی که ممکن است بر هم به لحاظ بو و مزه ایجاد کنند جداسازی نمایند 
 
غرفه چینی و طراحی غرفه های فروشگاهها نیازمند نظم و سیاست خاصی است که علاوه به دسترسی سریعتر و بیشتر برای مشتریان به انها پیشنهادهای مختلفی نیز برای افزایش فروش کلی به لحاظ بصری می دهد . 
 
زیبایی و نحوه نمایش و ارائه محصولات یکی از مهمترین آیتم های اثر گذار بر خرید و تصمیم مشتریان یک فروشگاه دارد ، قفسه های شکیل و زیبا و دارای فضای باز که مشتری بیشترین دید را نسبت به آنها داشته باشد از ویژگی های آن است ، نوع طراحی قفسه و جنس و نحوه اتصال آنها در زیبایی و پاکیزگی آنها بسیار اثر گذار است .