صفحه اصلی نردبان نردبان تاشو مفصلی 4 تکه

نردبان - نردبان خانگی 3 و 6 پله - نردبان سبک - نردبان فلزی - نردبان تلسکوپی - نردبان پله پهن - نردب


تماس بگیرید

نردبان تاشو مفصلی 4 تکه

حمل راحت ، ٤ تيكه و٢ تيكه در ابعاد مختلف با ضامن قفل دار  كه در ١٢حالت به اساني ميتوان استفاده كرد، حتي در جاهاي ناهموارو شيب دار.

 


ارسال یا نصب

نصب و ارسال رایگن تهران نصب، حمل و اندازه گیری رایگان
هزينه حمل تا باربري رایگان خارج از تهران هزينه حمل تا باربري رایگان
پیشنهاد برای نردبان


نردبان نردبان خانگی آهنی 3 پله

نردبان خانگی آهنی 3 پله

تماس بگیرید
3پله
خانگی
نردبان نردبان خانگی آهنی 5 پله

نردبان خانگی آهنی 5 پله

تماس بگیرید
5پله
خانگی
نردبان نردبان مخابراتی پله مربع 2 تکه

نردبان مخابراتی پله مربع 2 تکه

تماس بگیرید
2تکه
پله مربع
نردبان نردبان مخابراتی پله مربع 3 تکه

نردبان مخابراتی پله مربع 3 تکه

تماس بگیرید
3تکه
پله مربع