قفسه-انباری-راک 

جستجو برای قفسه انباری راک:


قفسه انباری راک ▼ ▲ ◀ ▶ · · قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین یا قفسه بندی پانل راک یکی از کاربردی ترین انواع سیستم های قفسه بندی انبار بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی می باشد که با حداکثر استفاده از فضا، امکان ذخیرسازی محصولات نیمه سنگین و سنگین را فراهم می سازد این گروه از سیستم های قفسه بندی که به قفسه انباری راک نیز شناخته شده می باشند، در گروه قفسه بندی ثابت فلزی و سنگین قرار گرفته و به صورت طبقاتی پیاده سازی شده و از طریق پله های فلزی بین طبقات امکان دسترسی به به پالت های متعدد وجود دارد ابعاد قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین ویژگی های قفسه بندی پانل راک بالکی راک با توجه به اینکه قفسه بندی پانل راک یا راک کفپوش دار سنگین را می توان به صورت طبقاتی پیاده سازی کرد و از فضای داخلی انبار حداکثر استفاده را برد، این گروه از تجهیزات انبارداری کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده اند از اصلی ترین دلایل رواج زیاد قفسه بندی پانل راک، ویژگی های متعدد و مزایای زیاد آنها می باشد که عبارتند از امکان نصب پله بین طبقات برای تردد آسان نیروی انسانی و جا به جایی کالا و محصولاتامکان چیدمان محصولات توسط اپراتور انسانی و چرخ دستی یا کانوایر که منجر به انبارگردانی و چیدمان آسان محصولات میشودنصب و اجرا قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین در مدت زمان کوتاهتعیین اندازه دهانه و عمق پانل ها با توجه به وزن محصولات و تحمل بارامکان نصب قفسه ها بر روی هم تا بیش از طبقه و متناسب با ارتفاع سالنقرار گرفتن کفپوش های مخصوص بر روی بازوهای هر قاب و فراهم شدن شرایط مناسب برای گذاشتن محصولات در هر قفسهامکان اتصال قفسه ها با پیچ و مهره به قاب و بازوها و ایجاد بدنه محکم و مقاوم در برابر ضربه و افزایش وزن محصولات در هر طبقهامکان طراحی و اجرای طبقات با توجه به نوع محصولات، فضای داخلی سالنامکان کاهش یا افزایش آسان فاصله بین طبقات بر حسب شرایط بهین انبار آرا تولید کننده انواع قفسه بندی انبار با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی٬ تولید، تامین و نصب قفسه بندی انبار و تجهیزات انبار صنعتی سبک و سنگین، ساده و اتوماتیک … ©   ’ قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه انباری راک قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین یا قفسه بندی پانل راک یکی از کاربردی ترین انواع سیستم های قفسه بندی انبار بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی می باشد که با حداکثر استفاده از فضا، امکان ذخیرسازی محصولات نیمه سنگین و سنگین را فراهم می سازد این گروه از سیستم های قفسه بندی که به قفسه انباری راک نیز شناخته شده می باشند، در گروه قفسه بندی ثابت فلزی و سنگین قرار گرفته و به صورت طبقاتی پیاده سازی شده و از طریق پله های فلزی بین طبقات امکان دسترسی به به پالت های متعدد وجود دارد ابعاد قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین ویژگی های قفسه بندی پانل راک بالکی راک با توجه به اینکه قفسه بندی پانل راک یا راک کفپوش دار سنگین را می توان به صورت طبقاتی پیاده سازی کرد و از فضای داخلی انبار حداکثر استفاده را برد، این گروه از تجهیزات انبارداری کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده اند از اصلی ترین دلایل رواج زیاد قفسه بندی پانل راک، ویژگی های متعدد و مزایای زیاد آنها می باشد که عبارتند از امکان نصب پله بین طبقات برای تردد آسان نیروی انسانی و جا به جایی کالا و محصولات امکان چیدمان محصولات توسط اپراتور انسانی و چرخ دستی یا کانوایر که منجر به انبارگردانی و چیدمان آسان محصولات میشود نصب و اجرا قفسه بندی راک کفپوش دار سنگین در مدت زمان کوتاه تعیین اندازه دهانه و عمق پانل ها با توجه به وزن محصولات و تحمل بار امکان نصب قفسه ها بر روی هم تا بیش از طبقه و متناسب با ارتفاع سالن قرار گرفتن کفپوش های مخصوص بر روی بازوهای هر قاب و فراهم شدن شرایط مناسب برای گذاشتن محصولات در هر قفسه امکان اتصال قفسه ها با پیچ و مهره به قاب و بازوها و ایجاد بدنه محکم و مقاوم در برابر ضربه و افزایش وزن محصولات در هر طبقه امکان طراحی و اجرای طبقات با توجه به نوع محصولات، فضای داخلی سالن امکان کاهش یا افزایش آسان فاصله بین طبقات بر حسب شرایط تولید کننده انواع قفسه بندی انبار با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی٬ تولید، تامین و نصب قفسه بندی انبار و تجهیزات انبار صنعتی سبک و سنگین، ساده و اتوماتیک … بهین انبار آرا تولید کننده انواع قفسه بندی انبار با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی٬ تولید، تامین و نصب قفسه بندی انبار و تجهیزات انبار صنعتی سبک و سنگین، ساده و اتوماتیک …