قفسه-پیچ‌و‌مهره‌ای-صفحه-در-قفسه-فلزی-جزء-اصلی-قفسه-و-مکانی-است-که-اشیا