قفسه قفسه بندی فروشگاهی قفسه بندی انبار قفسه فلزی 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

.قفسه بندی راک سنگین
.قفسه بندی راک نیمه سنگین
.قفسه بندی پیچ مهره ای

سطل زباله 60 لیتری

اين محصول براي حمل أسان زباله ها در مجتمع ها ، پارك ها، اداره جات و بيمارستانها در ابعاد مختلف ميباشد

 

سطل زباله 80 لیتری

اين محصول براي حمل أسان زباله ها در مجتمع ها ، پارك ها، اداره جات و بيمارستانها در ابعاد مختلف ميباشد

 

سطل زباله 100 لیتری

اين محصول براي حمل أسان زباله ها در مجتمع ها ، پارك ها، اداره جات و بيمارستانها در ابعاد مختلف ميباشد

 

سطل زباله 120 لیتری

اين محصول براي حمل أسان زباله ها در مجتمع ها ، پارك ها، اداره جات و بيمارستانها در ابعاد مختلف ميباشد

 

سطل زباله 240 لیتری

اين محصول براي حمل أسان زباله ها در مجتمع ها ، پارك ها، اداره جات و بيمارستانها در ابعاد مختلف ميباشد

 

چرخ خرید 60 لیتری

اين محصول از مفتول هاي ابتكاري گالوانيزه توليد شده است و براي حمل و نقل اجناس در فروشگاهها و مجتمع هاي مسكوني و در ٣ سايز (٦٠ ،٨٠ ،١٢٠) ميباشد

 

چرخ خرید 80 لیتری

اين محصول از مفتول هاي ابتكاري گالوانيزه توليد شده است و براي حمل و نقل اجناس در فروشگاهها و مجتمع هاي مسكوني و در ٣ سايز (٦٠ ،٨٠ ،١٢٠) ميباشد

 

چرخ خرید 120 لیتری

اين محصول از مفتول هاي ابتكاري گالوانيزه توليد شده است و براي حمل و نقل اجناس در فروشگاهها و مجتمع هاي مسكوني و در ٣ سايز (٦٠ ،٨٠ ،١٢٠) ميباشد

 

راک سنگین

اين نوع قفسه معمولا در انبارهاي بزرگ استفاده ميشود و به صورت صنعتي ميباشد و با تحمل بار بين از ١ تن ميباشد

 

راک نیمه سنگین

اين نوع قفسه براي تحمل بار تا وزن ٥٠٠ كيلو ميباشد و به اسانی ميتوان ان را نصب كرد

 

قفسه فروشگاهی

اين نوع قفسه ها مخصوص فروشگاه هاي هايپر ماركتي ميباشد و به صورت يك طرفه كنار ديوار ، دو طرفه براي وسط و با سرلاين جلو ميباشد.

اين قفسه ها أز ورق هاي ضخيم تر و با إبعادي بزرگتر توليد ميگرد

 

نردبان مخابراتی

اين مدل از نردبان بيشتر براي ارتفاعات بلند استفاده ميگردد و به صورت كشويي ٢ تيكه و ٣ تيكه ميباشد و جنس ان از المينيوم سخت ميباشد.

 

نردبان خانگی

 این محصول به صورت المينيومي و اهني  و در سايز هاي مختلف ميباشد و مدل هاي گوناگوني دارد كه در منازل
قابل استفاده قرار ميگيرد

 

نردبان تاشو

حمل راحت ، ٤ تيكه و٢ تيكه در ابعاد مختلف با ضامن قفل دار  كه در ١٢حالت به اساني ميتوان استفاده كرد، حتي در جاهاي ناهموارو شيب دار.

 

کمد بایگانی ساده

این محصول قفل دار ميباشد و
قابل استفاده در اداره جات ،بيمارستانها و مكان هاي ورزشي ميباشد   
        

 

کمد بایگانی کشویی

اين كمد ها در اصطلاح فايل ناميده ميشود و به صورت قفل دار ميباشند.

 

پالت پلاستیکی پایه دار

اين محصول در  ابعاد وسايز هاي مختلف توليد ميشود و براي تقسيم بندي اجناس و وسایل كوچك و بزرگ در انبارهاي
قابل استفاده ميباشد

 

پالت پلاستیکی بدون پایه

اين محصول در  ابعاد وسايز هاي مختلف توليد ميشود و براي تقسيم بندي وسائل كوچك و بزرگ در انبارهاي
قابل استفاده ميباشد

 

قفسه سوپرمارکتی

اين نوع قفسه
قابل استفاده براي فروشگاه هاي كوچكتر نسبت به هايپر ماركت ها ميباشدو

در انواع ديواري ، يك طرفه خودايستا (كنار ديوار)، دوطرفه ايستاده براي وسط سوپر ماركت ميباشد

 

قفسه پیچ و مهره ای

اين نوع قفسه جهت انبارهاي منازل و انبارهايي كه اجناس كم وزن دارند به صورت سايزهاي مختلف پانل ( كفي قفسه)
قابل استفاده ميباشد